lek. med.

Marta Staszak

O specjaliście

PRZYJMUJE OD SIERPNIA

Lekarka psychiatra z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy z pacjentami. Ukończyła Wydział Lekarski ŚUM ( Katowice 1996r.) oraz czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii
w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ( Kraków 2008r.). Ukończyła wiele szkoleń z zakresu psychiatrii i psychoterapii. Od roku 1996 aż do chwili obecnej pracuje w Szpitalu Centrum
Psychiatrii w Katowicach.

Posiada wieloletnią praktykę pracy ambulatoryjnej w różnych poradniach i ośrodkach zajmujących się leczeniem szerokiego spektrum chorób i zaburzeń psychicznych. Specjalizuje się w prowadzeniu leczenia osób z zaburzeniami lękowymi, depresjami ,zaburzeniami reaktywnymi na sytuacje życiowe. W praktyce łączy farmakoterapię z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi i psychoedukacją.

W chwilach wolnych zwykle czyta książki o tematyce psychologicznej lub uczestniczy w webinarach psychoterapeutycznych.

Manager / Opiekun pacjenta